Księgowość PoTi

Nasza oferta

Napisane 09.07.2021 przez admin

Tagi: oferta usługi nasza oferta

 • rejestracja spółek prawa handlowego
 • kompleksowa obsługa księgowo-finansowa projektów finansowanych z funduszy europejskich
 • sporządzanie sprawozdań finansowych okresowych i rocznych
 • na bieżąco sprawdzamy stan rozliczeń rachunkowo-podatkowych
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych
 • monitoring obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy
 • sprawozdania okresowe (bilansu i rachunku wyników)
 • sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie kart wynagrodzeń
 • prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu
 • księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość)
 • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata
 • rejestracja podatników w urzędach i aktualizacja danych